top of page
Lesmap bij 'Kok zegt kak'

Vzw 'de Rand' zorgde voor lesmateriaal op maat: de belangrijkste woordenschat en verhaallijn van de voorstelling komen uitgebreid aan bod in allerlei leuke opdrachten, oefeningen en spelletjes.

De lesmap bestaat uit vier onderdelen:

- een bundel voor de leerlingen

- een bundel voor de leerkracht

- een pakket affiches, kaarten en spelmateriaal

- de correctiesleutel voor de opdrachten

Aandacht voor anderstalige kinderen

RiZOTTO is een nieuwe speler op de markt van cultuur voor anderstaligen en nieuwkomers.  Toch maakt het gezelschap theater dat evenzeer voor Nederlandstaligen relevant is. Anderstaligen leren weliswaar bij en oefenen effectief hun passieve kennis van het Nederlands, maar dat gebeurt haast ongemerkt, op een niet-schoolse manier. Een voorstelling van RiZOTTO is geen theatraal verpakte les Nederlands. Je hebt als kijker niet het gevoel dat je naar een educatieve voorstelling zit te kijken. Je krijgt integendeel een volwaardig artistiek product, een voorstelling met sterke personages in een goed opgebouwd, actueel en relevant verhaal. Ongetwijfeld zullen niet alle anderstaligen alle tekst letterlijk verstaan,  maar ze krijgen wel de indruk dat ze het begrepen hebben doordat RiZOTTO sterk inzet op het visuele en auditieve aspect en een transparante maar natuurlijke taal hanteert.

bottom of page