Lesmap

Vzw 'de Rand' en vzw Fast Forward zorgden voor lesmateriaal op maat: de belangrijkste woordenschat en verhaallijn van de voorstelling komen uitgebreid aan bod in allerlei leuke opdrachten, oefeningen en spelletjes. Het bestand kan als Word-document of als pdf-bestand gedownload worden.

Op maat van anderstaligen

De voorstelling ’Ja Zaza ja’ is een smaakmaker, een fijne manier om te proeven van het Nederlands en van de Nederlandstalige cultuur. Het bekijken van de voorstelling is voor de jonge kijker een oefenkans met gegarandeerde succeservaring. De mate waarin de kinderen het Nederlands al onder de knie hebben is daarbij niet doorslaggevend. De tekst van ’Ja Zaza ja’ werd geschreven door gebruik te maken van de meest voorkomende Nederlandse woorden. Iedereen die de taal een beetje kent, kan dus (bijna) alles begrijpen. Om ervoor te zorgen dat gevorderde kijkers het taalgebruik niet als te gemakkelijk ervaren, worden bijzinsconstructies of moeilijkere formuleringen niet geschuwd. Dat vormt geen probleem voor een toeschouwer die dat taalniveau nog niet heeft bereikt. De passieve kennis van een taal is bij beginnelingen namelijk meestal groter dan de actieve kennis. Het visuele aspect, synoniemen, herhalingen en herformuleringen zorgen ervoor dat de kijkers wat moeilijk is toch begrijpen.

Focus op anderstaligen

RiZOTTO is een nieuwe speler op de markt van cultuur voor anderstaligen en nieuwkomers.  Toch maakt het gezelschap theater dat evenzeer voor Nederlandstaligen relevant is. Anderstaligen leren weliswaar bij en oefenen effectief hun passieve kennis van het Nederlands, maar dat gebeurt haast ongemerkt, op een niet-schoolse manier. Een voorstelling van RiZOTTO is geen theatraal verpakte les Nederlands. Je hebt als kijker niet het gevoel dat je naar een educatieve voorstelling zit te kijken. Je krijgt integendeel een volwaardig artistiek product, een voorstelling met sterke personages in een goed opgebouwd, actueel en relevant verhaal. Ongetwijfeld zullen niet alle anderstaligen alle tekst letterlijk verstaan,  maar ze krijgen wel de indruk dat ze het begrepen hebben doordat RiZOTTO sterk inzet op het visuele en auditieve aspect en een transparante maar natuurlijke taal hanteert.